Kontakt

Ekofarma Aronia, Pitelová – časť Dolina

info@superovocie.sk tel: +421 908 283 333

Aronia Agro s.r.o.

Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 51 877 601 DIČ:2120820768